Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16:30 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029,
  2. zmian budżetu miasta na 2020 rok,
  3. zmiany ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej;
  5. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji;
  6. zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku,
  7. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku,
  8. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu :Królewska 2"

4. Zakończenie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

 


 Zobacz również:

Udostępnij na: