herb rmm

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się on-line dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.

Dla mieszkańców chcących wziąć udział w posiedzeniu komisji zostanie zorganizowane stanowisko z dostępem on-line do obrad w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
    2. Zmian budżetu miasta na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

XXXII Sesja Rady Miasta Milanówka - projekty uchwał

Udostępnij na: