Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka zaprasza do wzięcia udziału posiedzeniu ww. komisji, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 18.00, w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy przyłbicy, maski, maseczki lub części odzieży.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku Teatru Letniego oraz dalszych planów dotyczących budynku.
  3. Omówienie tematu archiwaliów znalezionych na strychu teatru letniego. 
  4. Podsumowanie Festiwalu Otwarte Ogrody. 
  5. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu

Karolina Białecka


Zobacz również:

EKSPERTYZA TECHNICZNA – określająca stan techniczny budynku Teatru Letniego w Milanówku w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania budynku


UWAGA!

Mieszkańcy chcący wziąć udział w posiedzeniu komisji zobowiązani są do wypełnienia docxOświadczenia o stanie zdrowia15.01 KB.

Udostępnij na: