herb rmm

Mieszkańcy chcący wziąć udział w posiedzeniu Komisji zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika posiedzenia Komisji Rady Miasta Milanówka odbywającego się w trakcie trwania epidemii Covid-19 niebędącego członkiem Rady Miasta bądź pracownikiem Urzędu Miasta Milanówka.

docxOświadczenia o stanie zdrowia15.01 KB będą dostępne do wypełnienia także na miejscu (Urząd Miasta Milanówka, budynek "C", ul. Spacerowa 4).

Udostępnij na: