Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 30 października 2020r. (piątek) o godz. 16:00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród. 

Proponowany porządek obrad: 

  1. Przyjęcie porządku obrad. 
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
    1. skarga Pani (…) z dnia 12.09.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.09.2020 r. zarejestrowana pod numerem 09114.2020) przesłana za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej przy piśmie numer WK.053.62.2020 z dnia 21.09.2020 r. na nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku; 

 

Z poważaniem, 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Piotr Napłoszek 


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miasta  (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji. 

Udostępnij na: