Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17: 30 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

 Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 2021r.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie projektu budżetu Miasta Milanówka na 2021 r.
  4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036.
  5. Omówienie sytuacji epidemiologicznej Miasta Milanówka.

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Jakub Piotrowski


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miasta  (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji.


Zobacz również:

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: