Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 16.00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
    2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek;
  3. Informacja Urzędu Miasta w sprawie inwestycji - budowy kanalizacji w ulicach: Gombrowicza, Moniuszki, Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o mailowy kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji.


Zobacz również:

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: