Herb Rada Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wygaśnięciem mandatu śp. radnego Leszka Kołodziejskiego, Wojewoda Mazowiecki zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka w okręgu wyborczym nr 4.

Granice okręgu stanowią: wschodnia granica miasta Milanówka: ulica Krakowska [numery parzyste 2-10z] do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa, ulica Piasta [numery nieparzyste 1-21z oraz numery parzyste 2-16z] oraz ulica Owocowa niewchodząca w skład okręgu.

Wybory uzupełniające w okręgu nr 4 odbędą się w niedzielę 31.01.2021 r. Lokal wyborczy: Zespół Szkół nr 2 im. gen. J.Bema, ul. Wójtowska 3.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w BIP w zakładce Wybory i referenda


Udostępnij na: