Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia rezygnacji Radnego Kamila Bialika z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka;
  2. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka
  3. zmieniająca uchwałę 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 43/1, 46/1, 168/2 i 182/3 w obrębie 05-11, położonych w Milanówku przy ul. Dziewanny;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/7 i 127/2 w obrębie 05-16, położonych w Milanówku w drodze bocznej od ul. Kochanowskiego;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy Łąkowej;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106 w obrębie 05-03, położonej w Milanówku, przy ul. Marzeń;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 64/4 i 136 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Sowiej oraz nr 135 w obrębie 05-03, położonej w Milanówku przy ul. Żurawiej;
  10. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7/5 w obrębie 07-04, położonej w Milanówku przy ul. Wierzbowej;
  11. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy Chabrów;
  12. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 43/1, 46/1 i 182/3 w obrębie 05-11, położonych w Milanówku przy Dziewanny;
  13. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/89 w obrębie 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Gospodarskiej;
  14. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej przy ul. Łąkowej/Średniej w Milanówku;
  15. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50 i 83/58 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy Myśliwieckiej;
  16. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  17. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2021 r.;
  18. zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku;
  19. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2020;
  20. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta Milanówka;
  21. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok;
  22. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E – usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID - 19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
 4. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 5. Sprawy różne.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 8. Zakończenie XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka

Witold Mossakowski


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Sesji w trybie on-line, proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do posiedzenia Sesji. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Nr telefonu: (22) 758–30–61 wew. 227, 235.


Zobacz również:

XLIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: