Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.;
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040;
  3. Opinia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka w sprawie pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta:
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: