herb rmm

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 9:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2022.
  3. Omówienie Raportu o stanie gminy.
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka za rok 2022.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Wiśniewski

Udostępnij na: