herb rmm

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji:
    a) wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 21.07.2023 r. (zarejestrowany pod numerem 7321.2023) w sprawie usunięcia śmieci i gruzu przy działce ew. nr 81, obręb 06-02 w Milanówku przy ul. Okólnej;
    b) petycja Pani (…) z dnia 5.09.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 8.09.2023 r. zarejestrowana pod numerem 8788.2023) w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Pawłowska

Udostępnij na: