Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 11 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji:
    a) skarga mieszkańców ul. Wysockiego dot. remontu drogi gminnej Piotra Wysockiego w Milanówku;
    b) skarga do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 751/XCVI/24 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania do Wojewody Mazowieckiego skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka podczas kontroli w Referacie Promocji Miasta.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Renata Pawłowska

Udostępnij na: