herb rmm

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2024 r.;
    b) zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: