herb rmm

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian budżetu miasta na 2024 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 -2039;
  c) kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok.
 3. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

  Jolanta Nowakowska

Udostępnij na: