Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 16:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

 Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji:
  a) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 12.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 13.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 2885.2024) dot. montażu wiaty rowerowej przy ul. Warszawskiej w Milanówku;
  b) skarga najemcy lokalu z zespołu TBS w Milanówku z dnia 11.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 13.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 2865.2024) dot. zaniechania poprzez brak udzielenia odpowiedzi;
  c) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 3583.2024) dot. usunięcia podszytu i runa leśnego na terenie Parku Lasockiego w Milanówku;
  d) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 3582.2024) dot. zniszczenia leśnego charakteru zabytkowego otoczenia Willi Waleria w Milanówku;
  e) wniosek Pana (…) z dnia 8.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 8.03.2024 r., zarejestrowany pod numerem 2683.2024) w sprawie wskazania lokalu mieszkalnego;
  f) wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 18.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 19.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 3132.2024) w sprawie podjęcia stanowiska przez RMM w sprawie wykorzystania nazwy własnej Milanówek ze słowem „ZDRÓJ”.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Renata Pawłowska

Udostępnij na: