Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/4, 50/3, 52/5, 53/2 obr. 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej;
  b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 65, 10/7, 11/4 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej;
  c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 62 oraz 65 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od Średniej;
  d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w drodze wewnętrznej od ul. Średniej w Milanówku;
  e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Królewskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: