herb rmm

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian budżetu miasta na 2024 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 -2039;
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w zakresie przekazania dotacji na rzecz utwardzenia alei ogrodowych;
  d) warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
  e) ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 3. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

  Jolanta Nowakowska

Udostępnij na: