Herm Milanówka

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
  4. Przedstawienie projektu pn.: „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”;
  5. Akcja „Zima w mieście”;
  6. Informacja dotycząca projektu zmian w rejonizacji szkół;
  7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Bożena Osiadacz

Udostępnij na: