Herb Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 16:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta Milanówka:rozpatrzenie skargi mieszkanki (...) z dnia 09.12.2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.12.2016 r. zarejestrowanej pod numerem 9923/2016) przesłanej za pośrednictwem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie pismem z dnia 20.12.2016 r., dotycząca działalności burmistrza miasta Milanówka w zakresie wyboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku;rozpatrzenie skargi mieszkanki (...) z dnia 15.12.2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 02.01.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 22/2017) przesłanej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie pismem z dnia 29.12.2016 r., dotycząca braku zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Chopina w Milanówku przy organizacji objazdu ruchu drogowego;rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 05.01.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.01.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 232/2017) dotycząca nieudzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka odpowiedzi na złożone pismo.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: