Herb Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta Milanówka:
    • rozpatrzenie skargi Pani (...) z dnia 5 lutego 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 5.02.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 01324.2017) dotyczącej „zbadania możliwości celowego wystawiania przez Burmistrza Miasta Milanówka dokumentów uwiarygodniających ewidentnie fałszywe prawa własności do nieruchomości...”;
    • rozpatrzenie wniosku radej Janiny Moławy z dnia 23 stycznia 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.01.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 00786.2017) oraz wniosku w tej samej sprawie przesłanego przez Wojewodę Mazowieckiego przy piśmie LEX.I.40.2017.JJ z dnia 13 lutego 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 16.02.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 01774.2017). Wniosek dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Witolda Rytwińskiego;
    • rozpatrzenie skargi mieszkanki (...) z dnia 09.12.2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.12.2016 r. zarejestrowanej pod numerem 9923/2016) przesłanej za pośrednictwem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie pismem z dnia 20.12.2016 r. wraz z pismem przesłanym przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r., dotycząca działalności Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie wyboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: