Herb Milanówka

Zawiadamiam o zwołaniu posiedzenia wszystkich branżowych Komisji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji:
  1. Budżetu i Inwestycji,
  2. Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
  3. Edukacji,
  4. Kultury,
  5. Zdrowia,
  6. Pomocy Społecznej i Sportu.
 3. dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023.
 4. Opinia Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska dot. projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 5. Sprawy różne.

Z upoważnienia Przewodniczących Komisji
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: