Herb

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30 (w przerwie sesji) w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie:
    • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023.
  3. Alternatywne rozwiązania komunikacyjne na czas remontu linii kolejowej 447 na terenie miasta Milanówka i związanego z nim zamknięciem przejścia podziemnego (tunelu) między ulicami Krakowską a Warszawską.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Witold Rytwiński

Udostępnij na: