logo ummInformujemy, iż w celu usprawnienia ewidencji wpłat dokonywanych na poczet podatków i opłat lokalnych od dnia 1 stycznia 2018 r. dla każdego podatnika zostało utworzone indywidualne konto bankowe służące tylko i wyłącznie dokonywaniu wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Informacja o nowym numerze konta dla podatników podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (osoby fizyczne) zostanie umieszczona w treści decyzji podatkowej na 2018 r., natomiast podatnicy podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (osoby prawne), od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) oraz użytkownicy wieczyści gruntów o nowym numerze konta zostaną poinformowani pisemnie.

Jednocześnie informujemy, iż numery indywidualnych kont bankowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Udostępnij na: