logo ummInformujemy, że Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera wydał dnia 13 grudnia 2017 r. zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nazw ulic. Zarządzenie dotyczy zmiany dotychczasowej nazwy Alfreda Fiderkiewicza na Zbigniewa Herberta, oraz zmiany dotychczasowej nazwy 9 Maja na 8 Maja 1945 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przed wydaniem aktów prawnych Burmistrz Miasta Milanówka przedstawiła stanowisko mieszkańców ulic i lokalnych stowarzyszeń sugerując niedokonywanie zmian ich nazw, a w przypadku tej konieczności dokonania następujących zmian: Alfreda Fiderkiewicza na „Żwirową” (poprzednia nazwa), a „9 Maja” na „8 Maja”. Sugestie mieszkańców zostały przyjęte tylko w części dotyczącej nowej nazwy „8 Maja 1945 r.”

Na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy
są wolne od opłat”,  a „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie wpływa na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.”

Po rozmowach z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim ustalono, że aby nie angażować indywidualnie wszystkich właścicieli, bądź wieczystych użytkowników nieruchomości do składania wniosków do Starosty Grodziskiego i Sądu Rejonowego w Grodzisku zmiana danych w ewidencji gruntów nastąpi na skutek zawiadomienia wykonanego przez Panią Burmistrz do Starosty Grodziskiego. Dokonując zmiany w ewidencji gruntów Starosta Grodziski zawiadomi Sąd Rejonowy w Grodzisku w celu dokonania odpowiednich zmian w księgach wieczystych. Na indywidualny wniosek zainteresowanych będą dokonywane zmiany danych adresowych w dokumentach takich jak Prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny pojazdu. Wzory wniosków są dostępne w Starostwie Powiatowym w Grodzisku. Dla ułatwienia mieszkańców wzory wniosków dostarczymy wszystkim zainteresowanym.

Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udzielać będzie pan Piotr Sobucki – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Milanówka; tel. 22/758 30 61 wew. 243; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij na: