20180110 logoW związku z planowanym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na otwarte spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 16 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Sali OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3.

Na spotkaniu zostaną omówione m.in.:

  1. Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.
  2. Tryb wyboru projektów do dofinansowania.
  3. Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu
  4. Podstawowe zobowiązania umowne.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców trzech gmin tworzących LGD: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwinąć istniejącą.

Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł., osoby starające się rozszerzyć prowadzoną działalność mogą się ubiegać o maksymalnie 100 tys. zł dotacji. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie w ramach powstałej lub zmodernizowanej firmy co najmniej jednego miejsca pracy przez okres 2 lub 3 lat (w zależności od rodzaju działalności: powstająca czy rozwijana).

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny.

Więcej informacji na stronie www.zielonesasiedztwo.pl

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Gminą Brwinów.

20180112 plakat

Udostępnij na: