Wiosna to okres, w którym dbamy szczególnie o porządek w mieszkaniu, na terenie posesji, czy w przydomowym ogrodzie.  W czasie wiosennego sprzątania nie zapomnijmy zadbać o wizerunek naszego miasta- naszego wspólnego domu.

Obowiązki właściciela posesji reguluje art. 5 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zgodnie  z treścią 4 punktu właściciel zapewnia utrzymanie czystości i porządku m.in. przez:

„(…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.”

Dbając o porządek na chodniku przyległym do naszej posesji, nie tylko uchronimy się przed przykrymi konsekwencjami prawnymi, ale sprawimy, że korzystanie ze wspólnej przestrzeni publicznej będzie dużo przyjemniejsze dla nas wszystkich.

20180904 obrazek

Udostępnij na: