logo mazowieckieZarząd Województwa Mazowieckiego przekazał do konsultacji projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024). Informacje nt. opracowywanego dokumentu znajdą Państwo poniżej:

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,178,zawiadomienie-w-zwiazku-z-opracowaniem-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Uwagi i wnioski należy przesłać w terminie od 8 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.

Udostępnij na: