RIP

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Bolesława Żabskiego – wieloletniego Przewodniczącego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Milanówku.

Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim. Jednocześnie zawiadamiamy, że pogrzeb odbędzie się w środę, 13 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w kościele p.w. M.B.Bolesnej w Milanówku.

Udostępnij na: