Herb Miasta MilanówkaBurmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: ustanowienia "Programu Stypendialnego Miasta Milanówka".

Niniejsza uchwała została zredagowana na bazie obecnie obowiązującej uchwały dotyczącej stypendiów i nagród o charakterze motywacyjnym, jednocześnie dostosowując zapisy do obecnego stanu prawnego w związku z wytycznymi organu nadzoru. Celem ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” jest popieranie i rozpowszechnianie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym oraz mobilizacja do dalszej pracy nad sobą.

Promowanie młodych, uzdolnionych mieszkańców Milanówka służy lokalnej społeczności, ożywia pozytywną rywalizację, sprzyja rozwojowi uzdolnień i zainteresowań.

  1. termin konsultacji: 26.08.2019 r. do 03.09.2019 r. do godz. 10:00
  2. formy konsultacji: pisemna
  3. komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty;

Osoby do kontaktu: Bożena Ciesielka tel. 22 758 30 61 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 26.08.2019 r. do 3.09.2019 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Z up. Burmistrza Miasta

Ryszard Raban

Zastępca Burmistrza

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: