Informujemy, iż Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. prowadzi konsultacje społeczne w zakresie opracowywania projektu dokumentu "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)".

W terminie od 10 lutego do 10 marca br. można składać swoje uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego".

Przedkładany dokument jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej → link

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Udostępnij na: