Logo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szanowni Mieszkańcy, o tej porze roku w Milanówku możemy podziwiać piękne kolory jesieni. Drzewa mienią się przepiękną barwą kolorów, od jeszcze zielonych do płomienisto-żółtych. Zachwyceni pięknem miejsca, w którym mieszkamy, nie chcemy zapominać o naszym wspólnym bezpieczeństwie.

Piękne liście obficie opadające z drzew, nieuprzątnięte w odpowiednim czasie, mogą stanowić zagrożenie dla przychodniów spacerujących wzdłuż naszych posesji.

Zalegające, namoknięte i śliskie liście mogą doprowadzić do tego, że spacerowicz z głową w chmurach, może się poślizgnąć i zrobić sobie krzywdę.

Pamiętajmy, iż zgodnie z ustawą 13 września 1996 Art. 5, ust. 1, pkt. 4 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

Bardzo Wam dziękujemy za to, że wspaniale dbacie o chodniki położone przy Waszych posesjach, dzięki temu wszyscy bezpiecznie możemy się delektować piękna jesienią.  

 

Liście, grabie, jesień

Udostępnij na: