Serwis e-budownictwo - logo

13 formularzy, m.in. wniosek o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie robót budowlanych można już złożyć elektronicznie w serwisie e-budownictwo. To pierwszy etap cyfryzacji procesu budowlanego przygotowanego przez MRPiT. W lipcu 2021 r. rozpocznie się etap II - będzie można m.in. wnioskować online o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Serwis e-budownictwo to rozwiązanie dla tych obywateli, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z biura czy domu.

Możliwość składania elektronicznych formularzy jest podzielona na etapy. W pierwszej fazie, czyli od lutego 2021, można złożyć m.in. wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie rozbiórki. W sumie to będzie 13 formularzy. Dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Jakie wnioski można złożyć przez Internet od lutego, a jakie od lipca?

Od 4 lutego 2021 r. można:

 • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 • zgłosić rozbiórkę,
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 • złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 • złożyć wniosek o legalizację,
 • złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 • złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Od 1 lipca 2021 r. będzie można:

 • złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 • złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • zawiadomić o zakończeniu budowy,
 • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.


Serwis e-budownictwo - plakat


źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: Przenosimy proces budowlany do sieci – swój wniosek złożysz łatwo, szybko i online / 01.03.2021

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Prezentacja serwisu e-budownictwo na konferencji prasowej

Udostępnij na: