Herb Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka przyjętym uchwałą nr 329/XLI/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 marca 2021 r. w miesiącu kwietniu br. bioodpady będą odbierane w każdej ilości w terminach odbioru bioodpadów wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów

 

Udostępnij na: