Herb Miasta milanówkaWychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców, Urząd Miasta Milanówka nawiązał współpracę z podmiotem, który będzie się zajmował dystrybucją węgla.

Mieszkańcy uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego mogą, na podstawie ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. 2022r., poz. 2236), skorzystać z możliwości zakupu węgla kamiennego po cenie 2 000,00 zł brutto za tonę, w ilości do 1,5 tony w 2022 roku i  do 1,5 tony w 2023 roku.

Dostępny sortyment to:

  • orzech (od 2,5 cm-8,0 cm);
  • groszek (od 0,8 cm-3,00 cm).

Osoby zainteresowane zakupem węgla na wskazanych w ustawie warunkach powinny złożyć:

Wnioski można składać w:

  • Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, przy ul. Spacerowej 4;
  • Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45;
  • Centrum Usług Społecznych, ul. Kościuszki 16
  • W wersji elektronicznej przez ePUAP: /milan/SkrytkaESP lub /milan/skrytka lub /opsmilanowek/skrytka. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańcy otrzymają potwierdzenie o uprawnieniu do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, a na jego podstawie będą mogli dokonać płatności.

Węgiel w ilości min. 500 kg, będzie na terenie Milanówka dostarczany nieodpłatnie.

Jednocześnie informujemy, że raz złożony wniosek jest wiążący i nie ma możliwości modyfikacji.

Deklaracja zamówionej ilości węgla jest ostateczna. 


W przypadku pytań dotyczących wniosków prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych:

  • Pani Katarzyna Kostrzewska tel. 22 724 90 83 wew. 21;
  • Pani Magdalena Zaleśna tel. 22 724 90 83 wew. 15.

Udostępnij na: