logo WKD

AKTUALIZACJA NR 3BZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIACH 28.11.2022-02.12.2022 (PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK). ZMIANA W DNIACH 28.11-30.11.2022 ORAZ KONTYNUACJA OKRESU OBOWIĄZYWANIA TYCH ZMIAN W DNIACH 01-02.12.2022

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO W CIĄGU UL. NADARZYŃSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnym etapem robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, obejmującym zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim, w dniach od dnia 28.11.2022 (poniedziałek) do dnia 02.11.2022 (piątek) na linii WKD będą obowiązywać dotychczasowe ograniczenia w ruchu pociągów, zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany w funkcjonowaniu zastępczej komunikacji autobusowej oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

W ww. okresie obowiązywać będzie trasa objazdowa dla pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 z uwagi na zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim i tym samym brak możliwości podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanku osobowego „Grodzisk Mazowiecki Jordanowice”. Trasa objazdowa zastępczej komunikacji autobusowej zostaje poprowadzona przez ulice: Radońską, Emilii Plater, Warszawską i Piaskową, natomiast w kierunku przeciwnym ulicami: Na Laski, Królewską, Montwiłła i Radońską. W rejonie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska przyjazdy i odjazdy autobusów będą realizowane wyłącznie z przystanku zlokalizowanego wzdłuż muru cmentarza przy ul. Radońskiej (postój pojazdów w zatoczce). Zmieni się również lokalizacja przystanków ZKA dla przystanków kolejowych Grodzisk Mazowiecki Jordanowice oraz Grodzisk Mazowiecki Piaskowa (w godz. 8:45-17:00 w kierunku stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska).

Rozkład jazdy pociągów WKD w ww. okresie pozostaje bez zmian względem organizacji ruchu dotychczas obowiązującej w dni powszednie. W dalszym ciągu w dni powszednie, w godz. 8:45-17:00 będzie obowiązywać wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.

Trasa i rozkład jazdy linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA12, zapewniającej połączenie Podkowy Leśnej Głównej z Milanówkiem przez rejon zawieszonych przystanków „Podkowa Leśna Zachodnia” i „Polesie” również pozostają bez zmian.

Zgodnie z ww. informacją aktualizacji ulega treść komunikatu dla okresu 01-30.11.2022 w oparciu o zmiany od dnia 28.11.2022.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w okresie 28.11.2022 – 02.12.2022 związane z robotami budowlanymi:

w dni powszednie w godz. 8:45-17:00 zamknięcie toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska przez: Kazimierówkę i Grodzisk Maz. Jordanowice (w w/w dni powszednie w godz. 8:45-17:00);

w związku z zamknięciem w ww. okresie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Maz. i brakiem możliwości podjazdu autobusów komunikacji zastępczej w bezpośrednie sąsiedztwo przystanku osobowego „Grodzisk Maz. Jordanowice” zostaje wprowadzona trasa objazdowa trasa objazdowa dla linii ZA1, dla której przystanki zostana usytuowane w zmienionych lokalizacjach. Poza okresem w godz. 8:45-17:00 punkt przesiadkowy zostanie zlokalizowany w rejonie przystanku osobowego „Grodzisk Maz. Piaskowa”.

 1. Linia kolejowa do Milanówka oraz przystanek osobowy „Podkowa Leśna Zachodnia” z przyczyn technicznych pozostają zamknięte do odwołania dla obsługi podróżnych. Pociągi będą przejeżdżać w rejonie przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” bez zatrzymania. Obsługę rejonu przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” zapewnia zastępcza komunikacja autobusowa ZA1 i ZA12 na trasach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna oraz Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Zachodnia – Polesie – Milanówek Grudów (trasa poprowadzona w obu kierunkach przez Owczarnię, obowiązuje do odwołania).
 2. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami ZKA.
 3. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 4. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz nie ma możliwości przewozu roweru.
 5. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 27.11.2022
i ważnych na przejazdy w dniu 28.11.2022 i później:

 • całkowicie niewykorzystanych,
 • częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych bez potrącania odstępnego.
 1. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
 2. kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
 3. Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
 4. w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Lokalizacje obowiązujące w dniach 28.11-02.12.2022:

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. ŁOWCZA 01 – ul. Piaskowa; w dniach 28.11.2022 – 02.12.2022, odjazdy autobusów w kierunku Podkowa Leśna Główna; w godz. 9:12-16:12

GRODZISK MAZ. KRÓLEWSKA / ORZESZKOWEJ 01 – ul. Królewska / ul. Orzeszkowej; w dniach 28.11.2022 – 02.12.2022 odjazdy autobusów w kierunku Grodzisk Maz. Radońska WKD, w godz. 9:36-16:36

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01 – ul. Piaskowa (przy WKD); w dniach 28.11.2022 – 02.12.2022 odjazdy autobusów w kierunku Podkowa Leśna Główna w godz. 9:14-16:14;

w pozostałych godzinach odjazdy autobusów w kierunku Grodzisk Maz. Radońska WKD;

GRODZISK MAZ. CHŁOPICKIEGO 01 – ul. Na Laski / ul. Chłopickiego w dniach
28.11.2022 – 02.12.2022
, odjazdy autobusów w kierunku Grodzisk Maz. Radońska, w godz. 9:31-16:31

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01,02 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK KAZIMIERZOWSKA WKD 01,02 – ul. Kazimierzowska (przy WKD)

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA trasa:
Grodzisk Maz. Radońska – Podkowa Leśna Gł.

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/KAZIMIERZOWSKA 01,02 – ul. Żółwińska / ul. Kazimierzowska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Grodziska Maz. Radońskiej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA trasa: Podkowa Leśna Gł.– Podkowa Leśna Zachodnia – Polesie – Milanówek Grudów

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/GRODZISKA 01,02 – ul. Żółwińska / ul. Grodziska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Milanówka Grudowa)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01 – ul. Królewska (przy WKD; kier. do Podkowy Leśnej Gł.)

POLESIE

OWCZARNIA ANNY JAGIELLONKI 02 – ul. Władysława Łokietka / ul. Anny Jagiellonki (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Milanówka Grudowa)

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zachodnia

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

HONOROWANIE BILETÓW WKD W ŚRODKACH TRANSPORTU INNYCH PRZEWOŹNIKÓW

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach uruchamianych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z  o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście, w okresie od 04.07.2022 do 10.12.2022 będą honorowane:

 1. Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  1. Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki);
  2. Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek);
  3. Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów).
 2. Bilety służbowe WKD – ważne na całej linii WKD.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalne rozkłady jazdy dla danego dnia obowiązują każdorazowo od godz. 3:00, do nocy następującej po danym dniu – do godz. 3:00. Pociągi wyruszające ze stacji początkowej (lub przystanku początkowego) po godz. 0:00 przypisywane są w tabeli rozkładu jazdy do poprzedniej doby, w której obowiązywanie rozkładu jazdy dla danego dnia rozpoczyna się o godz. 3:00.

pdfSPECJALNY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD WAŻNY W DNI POWSZEDNIE W OKRESIE: 2022.11.28-2022.12.02392.57 KB

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących Specjalnych Rozkładów Jazdy Pociągów dostępne są na stronie internetowej www.wkd.com.pl oraz udostępnione będą we wiatach przystankowych przed terminem wprowadzania poszczególnych zmian
w ruchu pociągów.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.

Udostępnij na: