logo wkd

 Przebudowa stacji WARSZAWA ZACHODNIA: zamknięcie obydwu torów linii kolejowej WKD na odcinku: WARSZAWA REDUTA ORDONA – WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

zakończenie przebudowy linii kolejowej WKD od PODKOWY LEŚNEJ do GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 30.12.2023 (sobota), od godz. 3:00 w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu pociągów na linii WKD.

Równocześnie w związku z kontynuacją inwestycji w obrębie stacji Warszawa Zachodnia, realizowanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”od dnia 30.12.2023 (sobota) pociągi WKD nadal będą dojeżdżać tylko do przystanku osobowego Warszawa Reduta Ordona.

Z uwagi na zakończenie prac obejmujących rozbudowę linii kolejowej WKD pociągi na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska pojadą po obydwu torach bez ograniczeń (w tym ograniczeń prędkości z tytułu realizowanych robót okołotorowych, które do dnia 29.12.2023 włącznie zostaną zakończone). Częstotliwość kursowania pociągów do/z Grodziska Mazowieckiego wyniesie: co 15-30 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 20-40 minut w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz co 60 minut w soboty, niedziele i święta. Częstotliwość kursowania pociągów do/z Milanówka wyniesie: co 60 minut we wszystkie dni. Nie będzie pociągów na krótszej relacji, tj. do/z Podkowy Leśnej Głównej, które ulegną wydłużeniu do Grodziska Mazowieckiego.

Na odcinku od Podkowy Leśnej Głównej przez Komorów do Warszawy pociągi WKD w dni powszednie pojadą częściej dziękiwzmocnieniu obsługi wraz ze zmianą organizacji pracy w obrębie posterunku końcowego na przystanku Warszawa Reduta Ordona, a także utrzymaniu posterunku odstępowego w Michałowicach. Częstotliwość kursowania pociągów na obszarze m.st. Warszawy, na odcinku do przystanku końcowego Warszawa Reduta Ordona wyniesie w dni powszednie: co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza godzinami szczytu, co stanowi odpowiedź na postulaty i uwagi zgłaszane przez podróżnych w ramach konsultacji projektu rocznego rozkładu jazdy pociągów 2023/2024. Częstotliwość kursowania w soboty, niedziele i święta wyniesie co 30 minut.

Nowy specjalny rozkład jazdy pociągów WKD będzie obowiązywać od nocy z piątku na sobotę (29/30.12.2023) – godz. 3:00, do nocy z niedzieli na poniedziałek (30.06/01.07.2024) – godz. 3:00.

pdfSPECJALNY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD WAŻNY OD DNIA 2023.12.30 DO DNIA 2024.06.30 703.27 KB

Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie / Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD, w ramach kontynuacji od dnia 30.12.2023 zasad organizacji ruchu obowiązujących od dnia 03.09.2023 w zamian za wycofane pociągi WKD nadal obowiązywać będzie przejęcie obsługi przez zastępcze środki transportu autobusowego, tramwajowego i kolejowego, pozostające w dyspozycji innych organizatorow przewozów lub przewoźników (ZTM/WTP, Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.), które zostają udostępnione pasażerom w ramach honorowania biletów WKD na określonych odcinkach tras wytypowanych linii, na podstawie zawartych porozumień (w tym: zlecenie przez WKD Zarządowi Transportu Miejskiego organizacji dedykowanej dla pasażerów WKD linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 na trasie: PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny, z częstotliwością dostosowaną do częstotliwości kursowania pociągów WKD).

Wykaz linii i odcinków tras środków transportu zbiorowego pełniących funkcję zastępczych środków transportu w zamian za wycofane pociągi WKD z odcinka Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD, w których obowiązuje honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD, na podstawie zawartych dodatkowych porozumień, znajduje się poniżej.

W dalszym ciągu będzie funkcjonować linia autobusowa ZA1 dedykowana wyłącznie dla relacji pomiędzy stacjami i przystankami, z których zostały wycofane pociągi WKD. Linia ZA1 zostaje utrzymana na trasie PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny (przystanek 06 zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich nad stacją Warszawa Śródmieście WKD za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy). Linia ZA1 będzie kursować wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, tj. 5:01-10:05 i 13:59-19:15), wspomagając pozostałe linie regularne, objęte honorowaniem biletów WKD. Linia będzie mieć ograniczoną liczbę przystanków pośrednich, zatrzymując się tylko przy Dworcu Zachodnim, przy placu Zawiszy oraz przy placu Starynkiewicza. Do jej obsługi w dalszym ciągu będą kierowane wyłącznie autobusy przegubowe z częstotliwością kursowania co ok. 15-20 minut, dostosowaną do rozkładu jazdy pociągów WKD zatrzymujących się w obrębie przystanku kolejowego Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje ponadto, że do dyspozycji podróżnych w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego, tj. 6:00-9:00 w dalszym ciągu pozostawać będzie linia autobusowa 158, która w wydłużonych kursach spod CH Reduta po zawróceniu na rondzie przy ul. Popularnej, podjedzie na przystanek przesiadkowy PKP WKD Aleje Jerozolimskie, skąd zabierzepasażerów w kierunku Dworca Centralnego, wspomagając na tej relacji linie ZA1 i 127.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że głównym punktem przesiadkowym w drodze do/z centrum Warszawy pomiędzy pociągami WKD i zastępczymi środkami transportu w postaci linii autobusowych WTP i połączeń kolejowych WTP (SKM) i KM jest przystanek kolejowy „Warszawa Aleje Jerozolimskie” na sieciach WKD i PKP PLK S.A. oraz przystanek autobusowy w obrębie zespołu „PKP WKD Aleje Jerozolimskie”. Obok dotychczas funkcjonujących regularnych połączeń autobusowych i kolejowych w ramach honorowania na odcinku do Dworca Centralnego wszystkich rodzajów biletów WKD, dla pasażerów przesiadających w obrębie tego przystanku uruchomiono dedykowaną linię zastępczą ZA1 oraz w wybranych kursach w porannym szczycie przewozowym skierowano linię 158.

Dla podróżnych udających się w kierunku centrum Warszawy (oraz powrotnym z centrum) obowiązuje przesiadka w obrębie przystanku „Warszawa Aleje Jerozolimskie”. Przystanek osobowy „Warszawa Reduta Ordona” wypełnia rolę lokalną, umożliwiającą dojazd do znajdujących się w pobliżu terenów biurowych i handlowych, służy do zmiany kierunku jazdy pociągów oraz z uwagi na zmodyfikowaną trasę linii 158 pomimo możliwości dojścia pieszego do przystanku początkowego tej linii „CH Reduta” w odległości ok. 350 m nie jest zalecany jako punkt przesiadkowy.

ORGANIZACJA RUCHU NA LINII WKD

  1. Prowadzenie ruchu pociągów WKD na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska bez ograniczeń, po obydwu torach.
  2. Pociągi WKD w kierunku centrum Warszawy będą kursowały w relacjachGrodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów/Podkowa Leśna Główna – Warszawa Reduta Ordona z przesiadką dla podróżnych odbywających przejazd w relacji do Centrum i z powrotem, do środków transportu publicznego uruchamianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz pociągów spółki Koleje Mazowieckie, na przystanku osobowym „Warszawa Aleje Jerozolimskie”.
  3. Odcinek Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKDbędzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
  4. Na przystanku osobowym Warszawa Aleje Jerozolimskie będzie nadal obowiązywaćzorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZTM i pociągami KM. Pojazdy ZTM będą zatrzymywać się na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. „PKP WKD Aleje Jerozolimskie” zlokalizowanych na wiadukcie nad torami linii kolejowej WKD. Dla przystanku końcowego Warszawa Reduta Ordona obowiązują odpowiadające jemu przystanki autobusowe ZTM w zespole przystankowym pn. „Śmigłowca” zlokalizowanym przy Alejach Jerozolimskich oraz przystanek autobusowy ZTM w zespole przystankowym pn. „CH Reduta” zlokalizowany przy ul. Kołomyjskiej (przystanek krańcowy – dotyczy linii 158).

WYKAZ LINII I ODCINKÓW TRAS ŚRODKÓW TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO, TRAMWAJOWEGO I KOLEJOWEGO – PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ ZASTĘPCZYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W ZAMIAN ZA WYCOFANE POCIĄGI WKD – W KTÓRYCH OBOWIĄZUJE HONOROWANIE WSZYSTKICH RODZAJÓW BILETÓW WKD:

▪ Linie autobusowe (WTP):

− ZA1: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny w dni powszednie w godz. 5:01-10:05 i 13:59-19:15 – uwaga: ograniczona liczba przystanków na trasie

− 127, 517, N35, N85: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny

− 717, 817: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Zachodni

− 158: na odcinku CH Reduta – Dworzec Centralny, a w dni powszednie w godz. 6:00-9:00 na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny

− 178: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich

− 187: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska

− 191: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Plac Narutowicza

− 220: na odcinku WKD Opacz – Ursus-Ratusz

▪ Linie tramwajowe (WTP):

− 1: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Plac Zawiszy

− 7, 9, 25: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dworzec Centralny

▪ Linie SKM (WTP):

− linia SKM S1: na odcinku na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna

− linia SKM S2: na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna

− linia SKM S3 oraz linia SKM S4: na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Zachodnia

▪ Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście.

Odpowiednikami dla przystanków/stacji WKD są następujące stacje SKM:

 

Stacja WKD

Stacja SKM

 Pruszków, Tworki

Pruszków

 Malichy, Reguły, Michałowice

Piastów

Opacz

Warszawa Ursus Niedźwiadek

W-wa Salomea

Warszawa Ursus

W-wa Raków, W-wa Aleje Jerozolimskie

Warszawa Włochy

W-wa Reduta Ordona, Warszawa Zachodnia WKD

Warszawa Zachodnia

Warszawa Ochota WKD

Warszawa Ochota

Warszawa Śródmieście WKD

Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna

Podróżni korzystający z zastępczych środków transportu zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, tramwaju, pociągach SKM/KM – pasażerowie rozpoczynający podróż:
Środkiem transportu ZTM (WTP: autobusy, tramwaje, kolej miejska SKM) – zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
Pociągiem KM – zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.
DODATKOWO TYLKO BILETY OKRESOWE WKD HONOROWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKACH TRANSPORTU:
Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.

Honorowane są wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
Grodzisk Maz. Radońska, Grodzisk Maz. Jordanowice, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki)
Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek)
Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów)

W przypadku ujawnienia w pociągu KM/środkach transportu WTP podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM/środkami transportu WTP, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących odpowiednio w KM/ZTM.

CZAS WAŻNOŚCI BILETU JEDNORAZOWEGO WKD

Czas przesiadki do zastępczych środków transportu, jak również wydłużony czas przejazdu nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu. Bilety jednorazowe należy nabyć zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na wiatach przystankowych, gablotach peronowych i na stronie internetowej: https://wkd.com.pl/bilety/sprawdz-cene/sprawdz-strefe-biletu .

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 29.12.2023 i ważnych na przejazdy w dniu 30.12.2023 i później:
całkowicie niewykorzystanych,
częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych bez potrącania odstępnego.
Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:
kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa (w kompleksie biurowym Adgar Park West A – 
1. piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, tel. 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
Centrum Obsługi Klienta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 437 92 85 (8h w dni robocze od poniedziałku do piątku) 
– w przypadku biletów zakupionych w automatach mobilnych;
w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu na linii WKD w okresie ograniczeń, w tym: organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczych środków transportu w zamian za wycofane na określonym odcinku pociągi WKD, w celu zaplanowania dogodnej podróży.
Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących Rozkładów Jazdy Pociągów dostępne są na stronie www.wkd.com.pl .

Udostępnij na: