Logo Porządkujemy Przestrzeń Publiczną

Przedstawiamy wyniki zakończonych konsultacji społecznych na temat poprawy estetyki Milanówka, które były prowadzone w dniach 23 maja do 13 czerwca 2017 r.

W sumie zebraliśmy 326 ankiet, których wyniki dają podstawę do podjęcia dalszych działań w zakresie uporządkowania reklam, szyldów oraz ujednolicenia wyglądu ławek i ogrodzeń w naszym mieście.

Mieszkańcy Milanówka pozytywnie wyrażają się na temat prowadzonych działań zmierzających do ochrony przed narastającym chaosem reklamowym. Prawie 80% ankietowanych twierdzi, że miasto powinno określić wygląd reklam i szyldów. Działania te muszą się skupić na uporządkowaniu reklam wzdłuż najważniejszych ulic i ujednoliceniu wyglądu szyldów. Znaczne ograniczenia liczby reklam w szczególności mają dotyczyć obszarów zabytkowych i strefy ochrony konserwatorskiej. Większość mieszkańców jest również zdania, że należy ujednolicić wygląd ławek, koszy na śmieci i kwietników. Mniejsze regulacje powinny dotyczyć ogrodzeń.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach i podzielenie się opiniami na temat wyglądu reklam, małej architektury i ogrodzeń oraz propozycjami zmian. Następnym etapem prac będzie przygotowanie projektu kodeksu krajobrazowego, który określał będzie przepisy dotyczące zasad sytuowania tych obiektów, a następnie poddany dalszemu opiniowaniu przez mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy prezentację zawierającą szczegółowe wyniki badania.

Plik do pobrania:

pdfKodeks krajobrazowy Miasta Milanówka

Zobacz również:

Ankieta dotycząca poprawy estetyki Milanówka

Udostępnij na: