Miasto Milanówek uczestniczy w realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, w ramach którego we współpracy z norweskimi partnerami pracuje nad możliwością wdrożenia ambitnego i innowacyjnego przedsięwzięcia polegającego na Budowie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Celem projektu, realizowanego w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze komunalnym. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wizualizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie istniejącego kąpieliska miejskiego w Milanówku (P. Płaskowicki & Partnerzy Architekci)

Wizualizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie istniejącego kąpieliska miejskiego w Milanówku (P. Płaskowicki & Partnerzy Architekci)

Powstanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z basenem umożliwiłoby mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości oferty spędzania wolnego czasu na terenie miasta. Ze względu na szeroki zakres prac oraz szacowane koszty, inwestycja musiałaby być realizowana w etapach. Planowana infrastruktura będzie musiała wykorzystywać technologie OZE tj. wymienniki, pozwalające na odzysk ciepła z pobliskiej pompowni ścieków, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, rekuperacja oraz rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne wpływające bezpośrednio na efektywność energetyczną budynku. Koncepcja opracowana w ramach mikroprojektu pn.: „Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk” jest wariantem maksymalnym zagospodarowania obiektu, zakładającym budowę całorocznego obiektu basenowego ze strefami dla zróżnicowanych wiekowo użytkowników (w tym niecki basenowe, brodziki, jacuzzi, gejzery, przeciwprądy, mini-plaże, sauny, plac zabaw), zaplecza z pomieszczeniami do zabiegów terapeutycznych, ćwiczeń grupowych oraz prowadzenia szkoleń, powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. W obiekcie możliwe jest również zlokalizowanie Milanowskiego Centrum Kultury.

Mikroprojekt przygotowany w Milanówku został – jako jeden z 10 najlepszych – nagrodzony w otwartym konkursie na innowacje w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń. Zorganizowany w ramach polsko-norweskiego projektu konkurs miał na celu wsparcie ww. jednostek w przygotowaniu do realizacji najciekawszych innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikro-grantów na przygotowanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nieinwestycyjnych niezbędnych do wdrożenia tych tzw. mikroprojektów, a także poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem. Burmistrz Milanówka, jako przedstawicielka jednego z 10 zwycięskich samorządów, uczestniczyła również w podróży studyjnej do Norwegii.

20170102 frogn 5

Wizyta przedstawicieli Milanówka w Frogn

W ramach mikroprojektu Milanówek nawiązał współpracę z norweską gminą Frogn, która realizuje obecnie projekt budowy interaktywnego basenu oraz hali sportowej w mieście Drøbak. W dniach 12-14 grudnia 2016 r. przedstawiciele Milanówka odwiedzili Drøbak, gdzie omówili z gospodarzami temat optymalizacji procesu projektowego, wyboru najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych (w tym wykorzystania OZE) oraz koncepcji oprawy audio-wizualnej poszczególnych stref basenu. Oprócz części teoretycznej gospodarze z gminy Frogn zapewnili dwie wizje lokalne na terenie budowy basenu oraz szpitala.

Wiedza pozyskana podczas wizyty pomogła w rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji funkcjonalno-technologicznej strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie obecnego kąpieliska miejskiego. Koncepcja ta została następnie omówiona podczas rewizyty norweskich partnerów w Milanówku w dniach 6-8 lutego 2017 r. Norwescy goście przedstawili jeszcze raz projekt budowy basenu Drøbaksbadet og Frognhallen, zapoznając pracowników magistratu z poszczególnymi etapami realizacji oraz rozwiązaniami technologiczno-funkcjonalnymi. Opowiedzieli też o systemie certyfikacji BREEAM-NOR, który jest stosowany we wszystkich inwestycjach prowadzonych przez gminę Frogn. Jest to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie. Następnego dnia przedstawiciele gminy Frogn wzięli udział w wizji lokalnej terenu kąpieliska miejskiego oraz spotkali się z autorem koncepcji i wizualizacji kompleksu rekreacyjnego, do którego wnieśli wiele cennych, praktycznych uwag.

Milanówek dużą wagę przykłada do kwestii ochrony środowiska i klimatu, stanowi też aktywny ośrodek współdziałania organizacji pozarządowych i obywateli. Dlatego samorząd we współpracy z mieszkańcami planuje nadać ostateczny kształt koncepcji kompleksu rekreacyjnego na terenie kąpieliska miejskiego, aby odpowiadał on przede wszystkim potrzebom społeczności lokalnej, ale także i turystów. Planowana inwestycja jest jednym z wielu działań, jakie miasto chce zrealizować, a wśród których znajdują się (zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej): termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń na energooszczędne, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz działania z zakresu mobilności miejskiej.

oprac. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Zobacz również:

Logotypy partnerów projektu

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Udostępnij na: