logo ummNa początku września Burmistrz Miasta Milanówka ogłosiła konkurs ofert na wykonywania bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Do konkursu zgłosiły się dwa podmioty lecznicze – BIOVENA Sp. z o. o. i NZOZ Milanmed Radosław Grzywacz. Po rozpatrzeniu formularzy ofertowych przez Komisję Konkursową oraz przedstawieniu przez nią propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, Burmistrz Miasta Milanówka postanowiła zlecić realizację zadania z zakresu rehabilitacji leczniczej przychodni - BIOVENA Sp. z o.o. mającej siedzibę przy
ul. Mickiewicza 1 w Milanówku.

Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka, posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) – według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej, mieszkańcy Milanówka muszą dokonać osobistego zapisu w przychodni BIOVENA Sp. z o.o.

Do zapisu niezbędne jest okazanie następujących dokumentów:

- skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”);

- kopi pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok 2016 (PIT)

WAŻNE! Każdy mieszkaniec korzystający z zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej będzie zobowiązany do podpisania upoważnienia do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do celów rozliczeń finansowych sporządzanych przez BIOVENA Sp. z o.o. do gminy.

Wszelkich informacji nt. realizacji zabiegów rehabilitacyjnych udziela przychodnia - BIOVENA Sp. z o.o. pod nr tel. 22 724 90 90.

***

Z zabiegów rehabilitacyjnych można korzystać  w godzinach 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

Udostępnij na: