logo ummZakończyło się lato, a wraz z nadejściem jesieni pojawia się sezon zachorowań na grypę, aby uchronić się przed wirusem i związanym z nim powikłaniami należy zaszczepić się przeciw grypie.

W związku ze stałym wzrostem zachorowalności na grypę, Burmistrz Miasta Milanówka ogłosiła konkurs ofert, na wybór realizatora do wykonania szczepień ochronnych przeciw grypie. Do konkursu zgłosiły się dwa podmioty lecznicze – BIOVENA Sp. z o. o. i AWEMED s. c. A. Dziarczykowska - Kopeć, E. Borkowska, M. Filipiak.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zostały podzielone proporcjonalnie pomiędzy dwóch realizatorów, biorąc pod uwagę ilość zarejestrowanych osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych na terenie Milanówka u danego realizatora.

Adresatami szczepień ochronnych przeciw grypie są osoby w wieku 65 lat i starsze zameldowane na terenie Milanówka i posiadające zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań na wykonanie szczepienia wydane w dniu szczepienia. Osoby zainteresowane szczepieniem proszone są o zgłaszanie się do przychodni, odpowiednio do:

  1. BIOVENA przy ul. Mickiewicza 1 w Milanówku, tel. 22 724 90 90.
  2. AWEMED przy ul. Piasta 30, tel. 22 758 31 05, 22 758 31 42.

WAŻNE! Każdy mieszkaniec korzystający ze szczepionki przeciw grypie będzie zobowiązany do podpisania upoważnienia do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do celów rozliczeń finansowych sporządzanych przez przychodnie do gminy.

Udostępnij na: