Ważne informacje dla osób obejmowanych kwarantanną z kontaktu z osobą z pozytywnym wynikiem testu w kierunku Covid-19:

  • Kwarantanną są obejmowane osoby wraz z otoczeniem domowym (Osoby wspólnie zamieszkujące);
  • Termin kwarantanny 10 dni jest ustalany od dnia następnego po ostatnim kontakcie z osobą zakażoną (jeżeli kontakt był np. 10 to liczymy od 11);
  • Decyzja może być wydana w formie ustnej (patrz wyjaśnienie powyżej)
  • Decyzja w formie pisemnej dotrze w późniejszym terminie na adres wskazany w rozmowie/wywiadzie epidemiologicznym z PSSE;
  • decyzja kwarantanny wydana na jedną osobę (narażoną) dotyczy wszystkich osób współzamieszkujących;
  • Osoba objęta kwarantanną (narażony lub otoczenie domowe) przekazuje pracodawcy informację o nałożeniu kwarantanny, tak jak w przypadku otrzymania zwolnienia L4;
  • Pracodawca zgłasza kwarantannę do ZUS celem wypłacenia zasiłku chorobowego; ZUS ma możliwość weryfikacji nałożenia kwarantanny na osobę w systemie EWP (rejestr kwarantann);

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim prosi by NIE DZWONIĆ I NIE MAILOWAĆ W SPRAWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O ODBYWANIU KWARANTANNY


 

Udostępnij na: