logo bmm

Projekt dotacyjny to działanie realizowane przez Gminę Milanówek mające na celu podjęcie inicjatywy społecznej w dobie zagrożenia koronawirusem, w dążeniu do przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym pandemią, po ustaniu sytuacji kryzysowej. W ramach projektu przewidziano wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia spójne z jego celami.

Celem projektu jest pomoc i wsparcie mieszkańców Milanówka, lokalnych społeczności w zmaganiach z konsekwencjami epidemii, poprzez dofinansowanie lub finansowanie inicjatyw organizacji pozarządowych o charakterze pomocowym na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze spektrum autyzmu oraz związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Ważne! W ofercie należy wskazać i uzasadnić działania przeciwdziałające COVID-19!

Zakłada się możliwość wsparcia finansowego inicjatyw o zasięgu lokalnym, skierowanych do mieszkańców Gminy Milanówek. Zadania mają  być o charakterze pomocowym na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym osób ze spektrum autyzmu oraz związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży co ma na celu  niwelować negatywne skutki pandemii.

Finansowane lub dofinansowane mogą zostać zarówno projekty, których ostatecznym efektem będą produkty jak i usługi

TERMIN NABORU OFERT: od 10 lipca 2020 r.

Ofertę należy:

  1. złożyć w specjalnie przygotowanym punkcie, które znajduje się w pomieszczeniu zaraz przy głównym wejściu do budynku A Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 (w godzinach pracy urzędu),
  2. złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku C Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4 (w godzinach pracy urzędu),
  3. złożyć za pośrednictwem e-puap.

Budżet na zgłoszone projekty wynosi 12 500,00 zł.

Maksymalna kwota na realizację tematycznego zadania publicznego w formie małej dotacji wynosi 10 000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

O tym, czy jest to zadanie o powierzenie, (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja pozarządowa.

Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 lipca 2020 roku i kończy się nie później, niż 13 października 2020 roku.

Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego.

Oferty należy składać wykorzystując wzór oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. „mały grant", zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - docxwzór oferty37.28 KB

Dokumenty:

 

Udostępnij na: