Grafika - układanie puzzli29 kwietnia 2021 r. ogłoszone zostały Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i do aplikowania. 

Termin realizacji zadań: od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31 maja 2021 r. 

Udostępnij na: