Skład osobowy I kadencji Rady Seniorów:

  • Elżbieta Olczak – grupa 25 seniorów;
  • Małgorzata Strzałkowska – Przewodnicząca Rady Seniorów – 25 seniorów;
  • Maria Czyż – grupa 25 seniorów;
  • Elżbieta Dybińska –Związek Zawodowy Nauczycieli Emerytów i Rencistów „Milan”;
  • Dorota Machowska – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów;
  • Stanisława Bułat – Uniwersytet Trzeciego Wieku;
  • Jan Skajewski - Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Udostępnij na: