26 lipca wspólnie obchodziliśmy 76. rocznicę tragicznej śmierci oficerów Armii Krajowej - Zygmunta Dąbrowskiego ps. „Bohdan” oraz ppor. Jerzego Kowalskiego ps. „Oskar".

"(...) Chcę dziś uczcić pamięć tych oficerów, którzy swoim życiem dali przykład, że warto mieć idee, warto walczyć o ideały i że odwaga jest silniejsza niż śmierć. Chwała bohaterom!" - mówił Burmistrz Piotr Remiszewski w swoim przemówieniu.

#Milanówek pamięta


 

Baner z podobiznami oficerów
Mieszkańcy zgromadzeni na uroczystości
Przybycie wyjątkowych gości, rodzin poległych oficerów
Złożenie kwiatów przez Burmistrza Miasta Piotra Remiszewskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Kamila Bialika w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej
Złożenie kwiatów przez Ochotniczą Straż Pożarną
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Hufca ZHP w Milanówku
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Społecznego Komitetu Organizacyjnego
Mieszkańcy zgromadzeni na uroczystości
Mieszkańcy zgromadzeni na uroczystości
Przemówienie Burmistrza Miasta, Piotra Remiszewskiego
Przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta, Kamila Bialika

Udostępnij na: