logo umm

27 sierpnia 2020 r. w czasie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka, Radni Miasta Milanówka głosowali m.in. nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka.

W glosowaniu udział wzięli wszyscy radni, z czego 8 z nich głosowało za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium, a 7 było przeciw. 

Tuż po otrzymanym wotum zaufania Burmistrz Piotr Remiszewski podziękował radnym, którzy pozytywnie ocenili kierunek rozwoju Milanówka, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych za wkład w realizację - wykonania budżetu miasta w 2019 roku.

Udostępnij na: