I tydzień

  • wtorek - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności
  • środa - Komisja Edukacji
  • czwartek - Komisja Kultury i Sportu

II tydzień

  • poniedziałek - Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  • wtorek - Komisja Budżetu i Inwestycji
  • czwartek - Sesja Rady Miasta

Sesja

  • 3. poniedziałek miesiąca

Komisja Rewizyjna

  • wg potrzeby

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • wg potrzeby
Uwaga! Przewodniczący Rady Miasta zastrzega sobie możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Udostępnij na: