Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

pdfBożena Osiadacz177.06 KB

pdfEwa Galińska235.7 KB

pdfHanna Młynarska231.2 KB

pdfHubert Jarek157.75 KB

pdfJanina Moława129.91 KB

pdfJaromir Chojecki223.15 KB

pdfJolanta Nowakowska140.72 KB

pdfKamil Bialik219.05 KB

pdfKarolina Białecka189.38 KB

pdfKrzysztof Ołpinski198.39 KB

pdfKrzysztof Wiśniewski148.47 KB

pdfPiotr Napłoszek217.09 KB

pdfPiotr Napłoszek (korekta)218.21 KB

pdfRenata Pawłowska158.82 KB

pdfWaldemar Parol157.42 KB

Udostępnij na: