Oświadczenia majątkowe 2024 - skladane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

pdfPiotr Napłoszek230.83 KB

pdfBożena Osiadacz167.03 KB

pdfEwa Galińska261.88 KB

pdfHanna Młynarska222.48 KB

pdfHubert Jarek145.34 KB

pdfJanina Moława127.07 KB

pdfJaromir Chojecki213.58 KB

pdfJolanta Nowakowska141.17 KB

pdfKamil Bialik202.72 KB

pdfKarolina Werczyńska194.47 KB

pdfKrzysztof Ołpiński222.26 KB

pdfKrzysztof Wiśniewski196.94 KB

pdfRenata Pawłowska149.55 KB

pdfWaldemar Parol224.97 KB

pdfWitold Mossakowski229.97 KB

Udostępnij na: